Пользовательское соглашение об использовании ресурса

Правила та умови користування сайтом

 1. Зазначені нижче Правила та умови користування сайтом (надалі - «Правила») є договором між Компанією і Користувачем послуг веб-сайту https://jobmarketing.com.ua (надалі – «Сайт»), на умовах якого здійснюється використання Користувачем інформації та сервісів, що надаються Сайтом.
 2. Ці Правила є договором приєднання, використання Користувачем Сайту та його Сервісів свідчить про приєднання Користувача до даного договору повністю та підтверджує його згоду з цими Правилами та наведеними нижче умовами.
 3. Ці Правила діють для всіх інтернет-сервісів (що разом надалі іменуються як «Сервіси»), в тому числі тих, що надаються Компанією стосовно використання особистої інформації користувачів, яка збирається під час користування Сайтом.
 4. Погоджуючись з цими Правилами, Користувач зобов'язується в повній мірі дотримуватися цих Правил, користуючись Сайтом, в тому числі:
  • Не вводити в оману інших користувачів або адміністрацію Сайту.
  • Не створювати кілька облікових записів на Сайті, якщо фактично вони належать одному і тому ж роботодавцю або приватній особі.
  • Не розміщувати свідомо неправдиву інформацію.
  • Не застосовувати слова, набрані тільки великими літерами, якщо вони не є абревіатурами.
  • Не публікувати оголошення, що пропонують роботу в таких сферах як: заробіток в інтернеті, обробка електронної пошти, проведення масових електронних розсилок, мережевий маркетинг, що вимагають матеріальних вкладень, гральний бізнес, еротичні і окультні послуги.
  • Публікувати вакансії тільки в категорії, в яких фактично буде працювати співробітник.
  • Не публікувати кілька однакових або відмінних лише заголовком резюме або вакансій.
  • У заголовках резюме і описі вакансій не допускати повторень слів, не розміщувати інформацію більш ніж про одну посаду.
  • Видаляти розміщену на Сайті інформацію, резюме або вакансії виключно за згодою Компанії шляхом звернення до представника Компанії за контактними даними, розміщеними на Сайті.
  • Не використовувати Сайт для поширення рекламних матеріалів, в т.ч.. не публікувати під виглядом вакансій або резюме пропозиції зареєструватися на сторонніх сайтах, оголошення про послуги підбору роботи або персоналу, партнерство та співробітництво.
  • Не публікувати образи, нецензурні вислови, і інші матеріали, які завдають шкоди Компанії або третім особам.
  • Не розміщувати інформацію, яка закликає до порушення територіальної цілісності України, визнання незаконних адміністративно-територіальних утворень на території України, що містить назви, символіку, пропаганду сепаратистських або терористичних організацій.
  • Не розміщувати на сайті інформацію, яка може відноситись до збору і зберігання персональних даних про інших користувачів.
  • Назви компаній публікувати без лапок, дужок та інших символів, починаючи саме з назви. Далі, через кому (за бажанням) може бути вказана форма власності або тип діяльності.
  • Вибирати категорії виключно відповідно до тематики заголовка. Додаткову приналежність до якоїсь тематичної категорії вказувати прямо в заголовку резюме або вакансії.
  • У змісті вакансій не публікувати вимоги до статі, віку та інші дискримінаційні вимоги до кандидатів (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про зайнятість населення»).
 5. Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за інформацію, що розміщується ним на Сайті, в тому числі за відповідність її вимогам законодавства України, дотримання авторських прав, санкціоноване використання найменувань фірм, використання логотипів, знаків для товарів і послуг (торгових марок), а також за дотримання прав третіх осіб у зв'язку з розміщенням інформації на Сайті. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з розміщеної Користувачем інформації, Користувач зобов'язується самостійно і за свій рахунок урегулювати розміщення в ній інформації.
 6. Компанія не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих Користувачами та за заподіяння шкоди і будь-яких інших збитків, які можуть виникнути при використанні Сайту.
 7. Компанія залишає за собою право: змінювати Сайт на свій розсуд; змінювати вартість і види послуг, терміни їх дії; редагувати або видаляти матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті, якщо вони не відповідають умовам цих Правил, завдають шкоди Компанії або третім особам, а також на свій власний розсуд без вказівки причини; використовувати для своїх цілей матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті і що знаходяться у відкритому доступі, зокрема, для розміщення матеріалів на сайтах партнерів.
 8. Компанія здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення паролю, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, а також для інших дій, що необхідні для належного надання послуг Сервісів).
 9. Використання Сайту означає повну і безумовну згоду Користувача з цими Правилами, в тому числі з зазначеними в них умовами обробки його персональних даних. Погоджуючись з цими Правилами, Користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мета збору, зберігання і обробки його персональних даних. Користувач також дає згоду, що термін обробки його персональних даних є безстроковим.
 10. Користувач Сайту, розміщуючи резюме та/або інші дані на Сайті та/або відправляючи резюме і / або інші подібні листи на електронні адреси компаній та/або інших користувачів Сайту, добровільно надає Компанії, а також третім особам, які мають доступ до Сайту, свою безумовну згоду на обробку своїх персональних даних.
 11. Обсяг персональних даних Користувача, стосовно яких здійснюється обробка і які можуть бути включені до баз персональних даних (в тому числі до бази персональних даних резюме), визначається як будь-яка інформація про Користувача (яка розміщена в його резюме, повідомленнях та/або інші дані, зібрані та/або розміщені на Сайті та/або повідомленнях, відправлених з його допомогою), яка стане відома Компанії, а також будь-яким третім особам, які використовують Сайт.
 12. Обробка Персональних даних включає в себе будь-які дії та / або сукупність дій, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею), видаленням Персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи сервісів Сайту.
 13. Під час використання Користувачем Сайту будь-яких Сервісів Компанія здійснює збір та обробку даних Користувача, а саме: даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі використання Сервісів; файли cookie; ір-адреси; параметри та налаштування інтернет-браузерів.
 14. В розділі «Довідка» на панелі інструментів більшості інтернет-браузерів міститься інформація, як запобігти прийняттю нових «cookies» браузером або як налаштувати браузер, щоб завжди відхиляти «cookies». Однак, якщо «cookies» будуть відключені, Користувач може не отримати доступ до важливих функцій Сайту і використання Сайту може бути обмеженим. Маркери звертань, які використовуються на Сайті, можуть бути пов’язані з персональними даними Користувача.
 15. Компанія включає дані Користувача до баз персональних даних користувачів Сайту з моменту, коли Користувач вперше починає використовувати Сервіс, а також постійно увесь період, протягом якого Користувач використовує будь-який Сервіс. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Користувач використовує будь-який Сервіс.
 16. Під час використання Користувачем Сервісів, на інтернет-сторінках Сервісів можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені у цих Правилах. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (лічильники bigmir.net, Google Analytics тощо); соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо); системи банеропоказів (наприклад, AdRiver тощо); інші ресурси.
 17. Метою збору, зберігання і обробки персональних даних є надання Користувачу персоналізованих сервісів Сайту, в тому числі: доступ в Панель керування, авторизація, нагадування пароля, публікування і відправка резюме і / або вакансій, таргетування рекламних матеріалів, зв'язок з Користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів користувача, а також інші сервіси Сайту.
 18. Компанія використовує знеособлені дані для цільового надання рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; для проведення статистичних досліджень; будь-яких інших цілей відповідно до мети проведення діяльності Компанії.
 19. Компанія має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включені персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Компанією; новому власнику та/або володільцю Сервісу для обробки з метою, передбаченою цими Правилами; іншим користувачам Сервісів (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сервісі передбачено відповідний функціонал та це не суперечить положенням Закону України «Про захист персональних даних». Згода Користувача з цими Правилами не вимагає від Компанії додаткових повідомлень при передачі його персональних даних третім особам відповідно до норм ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».
 20. Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
 21. Обробка персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісів. Компанія приймає усі передбачені законодавством заходи для захисту персональних даних Користувача, зокрема, обробка персональних даних здійснюється на обладнанні, що міститься у охоронюваних приміщеннях із обмеженим доступом.
 22. Компанія має право змінювати умови цих Правил в односторонньому порядку. У цьому випадку усі зміни будуть опубліковані за цією адресою і будуть обов’язковими для Користувача з наступного дня після такої публікації. Користувач вважається поінформованим про змінені умови цих Правил з моменту опублікування зміненого варіанту цих правил на Сайті.

E-mail:info@character.com.ua